Månadsbrev 30 september 2022

  • Föreningen kommer under veckan 10-13 oktober att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Detta är vi skyldiga enligt lag att göra vart femte år. Det är därför viktigt att företaget (OVK Service) som gör denna kontroll får tillträde till samtliga lägenheter under denna period. Se bifogad information från företaget. Uteblivet tillträde kommer att debiteras lägenhetsinnehavaren 500kr.
  • Fyra lägenhetsinnehavare skulle tillsammans vilja hyra en kranbil för att öppna sina fönster utifrån då dessa är blockerade. Föreningen undrar om det finns fler medlemmar som vill passa på när vi ändå har kranbilen här? Kostnaden för kranbilen kommer att fördelas på de boende via avgiftsavin och fönsterfirman lagar fönstret och fakturerar respektive medlem som då kan göra ROT-avdrag. Detta samordnas via vår tekniske förvaltare, maila info@krageholm3.se .
  • På hemsidan finns nu också en manual för hur man bäst underhåller sina fönster www.krageholm3.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen