Styrelsen 2020-2021

Efter föreningsstämman 2020 består styrelsen av följande styrelseledamöter och suppleanter (rollerna är fördelade av styrelsen).