Styrelsen 2020-2021

Efter föreningsstämman 2020 består styrelsen av följande styrelseledamöter och suppleanter (rollerna är fördelade av styrelsen).

Michael Kroon

Ordförande – Michael Kroon

Peter von Wachenfelt

Vice Ordförande – Peter von Wachenfelt

Henrik Hansson

Kassör – Henrik Hansson

Thomas Ravn

Ledamot – Thomas Ravn

Tonni Andersson

Ledamot – Tonni Andersson

Hans Annellsson

Ledamot – Hans Annellsson

Fredrik Bergenblad

Ledamot – Fredrik Bergenblad

Kerstin Dahlgren

Suppleant – Kerstin Dahlgren

Suppleant – Vivi-Anne Sandqvist