Styrelsen 2023-2024

Efter föreningsstämman 2023 består styrelsen av följande styrelseledamöter och suppleanter (rollerna är fördelade av styrelsen).