Styrelsen 2021-2022

Efter föreningsstämman 2021 består styrelsen av följande styrelseledamöter och suppleanter (rollerna är fördelade av styrelsen).