Styrelsen 2022-2023

Efter föreningsstämman 2022 består styrelsen av följande styrelseledamöter och suppleanter (rollerna är fördelade av styrelsen).