Fönster

Föreningens fönster är delvis original och kommer från byggnadsåret, 1954. Någon gång de senaste decennierna har fönstren renoverats. Då byttes den yttre fönsterhalvan som i originalutförande var i trä ut mot en underhållsfri panel i aluminium. Det gör att fönstren har ett gott väderskydd. Dock krävs det att den inre delen inklusive mekanismen underhålls. Utan underhåll kan fönstren bli svåröppnade med risk för att spanjoletten (mekanismen som öppnar fönstret genom att koppla samman handtaget med kolvarna som låser fönstret) till slut ger vika och går sönder. Men med rätt vård kan de fina träfönstren hålla i många år till.

Vem ansvarar för fönstren?

Underhåll av fönstren faller primärt på varje bostadsrättsinnehavare. Det här regleras i föreningens stadga där det står att den boende är ansvarig att underhålla “till fönster hörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster”.

Varför byter föreningen inte bara ut fönstren?

Att byta fönster medför en hög kostnad. Men framför allt skänker de nuvarande fönstren lägenheterna i Brf Krageholm 3 karaktär, samtidigt som det är mer hållbart att vårda än att slänga. Den här typen av träfönster görs knappt i dag och nyare fönster har större karmar, vilket indirekt betyder mindre glasyta per fönster.

Vad ska jag göra om jag inte kan underhålla mina fönster?

En glasmästarfirma kan hjälpa dig. Styrelsen rekommenderar Milessons glasmästeri: 040-109767

Hur man underhåller sina fönster

Generellt

När du underhåller dina fönster, öppna dem och kontrollera:

 • Är det yttre fönstrets gångjärn helt och sitter det fast ordentligt i träramen?
 • På motsatta sidan till gångjärnet sitter det två/tre s.k. clips som fixerar fönstret. Dessa måste vara hela och dom behöver smörjas med jämna mellanrum med White Grease.
 • Vid målning ska fönsterfärg för utomhusbruk användas.
 • Om du har drag från fönstret – prova att täta det genom att sätta en p-list.

Utöver dessa steg är det viktigt att regelbundet smörja öppningsmekanismen för att den inte ska gå sönder. Se instruktioner nedan.

Delat fönster. Ett av de clips som håller ihop de två fönsterhalvorna ses i öppet läge.

Så smörjer du dina fönster

Pivothängda fönster

Majoriteten av fastighetens fönster är pivothängda, det vill säga fönster som kan vridas i 180 grader kring två vågräta tappar.

 1. Öppna fönstret svagt.
 2. Vrid om handtaget så att fönstrets kolvar förs ner.
 3. Spraya kolvarna (i fönstrets under- och överkant) med White Grease. Ett längre sprayrör och en spegel kan underlätta.
 4. Jobba in fettet genom att öppna och stänga fönstret flera gånger.

Vid behov kan du skruva loss handtaget och spraya spanjoletten med White Grease. Det går också bra att spraya handtaget om det gnisslar.

Smörjning av kolvarna i underkant av att pivothängt fönster. En liten spegel och ett längre spraymunstycke kan underlätta åtkomst.
Smörja handtaget.

Balkongdörrar och sidohängda fönster

Det är också viktigt att balkongdörrarna underhålls med jämna mellanrum. Dessa smörjs på samma sätt som de sidohängda fönstren som finns på Tessins väg 14.

 1. Öppna fönstret/balkongdörren.
 2. Vrid fönstret/dörren så att du står framför dess sida.
 3. Spraya White Grease i hålen som finns i mitten på dörren/fönstret.
 4. Vrid om handtaget när dörren/fönstret fortfarande är öppet.
 5. Spraya White Grease I kolvarna.
 6. Jobba in fettet genom att öppna och stänga dörren/fönstret flera gånger.
Smörjning av spanjoletten genom de hål som finns på fönstrens sidor.
Smörjning av fönstrets låskolv.