Föreningsstämma

Årsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och hålls vanligen i början av juni. Motioner till stämman kan lämnas in till styrelsen under hela året, för behandling på nästkommande årsstämma. Sista dag för motioner är vanligen någon månad innan stämman (exakt datum kommuniceras av styrelsen inför årsstämman).

Kontakta valberedningen eller meddela på stämman om styrelsearbete är av intresse.

Protokoll från årsstämmor kan laddas ner här.

Protokoll extrastämma 20 september 2023
Protokoll stämma 2023
Protokoll stämma 2022
Protokoll stämma 2021
Protokoll stämma 2020
Protokoll stämma 2019
Protokoll stämma 2018
Protokoll stämma 2017
Protokoll stämma 2016
Protokoll stämma 2015
Protokoll stämma 2014
Protokoll stämma 2013
Protokoll stämma 2012
Protokoll stämma 2011