Blanketter

Blankett för ansökan om medlemskap i föreningen

Blankett för ansökan om ändring av lägenhet

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Vänligen notera:

  • enligt stadgarnas § 4 så debiteras de medlemmar som hyr ut sin lägenhet i andra hand en administrativ avgift. Avgiften gäller per lägenhet, oberoende storlek. Debiteringen kommer synas på hyresavin. Start för debitering sker juli 2017.
  •  även medlemmar som upplåter sina lägenheter till familjemedlem ska lämna in en ansökan om andrahandsuthyrning.

Hyresavtal andrahandsuthyrning

Blanketten lämnas i styrelsens brevlåda på Kilian Zollsgatan 27d.