Öppna grindar

Från Sergels väg, brevid garage-nedfarten finns en brandgata som kan användas för att lasta från fastigheten på Tessins väg 14 vid t.ex. flytt. Likaså finns det grindar in på gången för adresserna på Kilian Zolls gatan.

Grindarna är numera låsta med räddningstjänstens lås. Öppning kan ordnas av vaktmästaren, v.v. kontakta BP Fastighetsservice i god tid för att få öppnat låsen.