Öppna grindar

Från Sergels väg, bredvid garage-nedfarten finns en brandgata som kan användas för att lasta från fastigheten på Tessins väg 14 vid t.ex. flytt. Likaså finns det grindar in på gången för adresserna på Kilian Zollsgatan.

Grindarna är numera låsta med räddningstjänstens lås. Öppning kan ordnas av vaktmästaren. Kontakta vaktmästaren eller vår förvaltare direkt på info@krageholm3.se i god tid för att få grindarna öppnade.