Pågående projekt

Uppdaterad 2024-03-23

I nuläget pågår nedanstående större projekt i föreningen:

Renovering av balkonger

Bakgrund: Våra balkonger behöver renoveras och fräschas upp. Det finns sprickor och avslagen betong som behöver åtgärdas. Vi kommer också att byta ut samtliga balkongfronter mot nytillverkade fronter. Dessa kommer att se precis likadana ut förutom att det kommer att tillkomma en överliggare som gör att balkongfronten blir högre än idag så att balkongerna uppfyller dagens lagkrav.

Status: Morneon Fasad påbörjade arbetet med balkongerna i augusti 2023. Sergels väg är första hus att renoveras. Därefter kommer västra sidan av Kilian Zollsgatan, och sist blir östsidan av Kilian Zollsgatan samt Tessins väg. Projektet beräknas avslutas i oktober 2024.