Pågående projekt

Uppdaterad 2022-06-07

I nuläget pågår nedanstående större projekt i föreningen:

Garaget

Bakgrund: garaget läcker in vatten och behöver renoveras. Projektet innebär tätning av garagetaket och renovering av garaget invändigt. Allting ovanpå garagetaket (inklusive sandlåda och lekställning) kommer tas bort under arbetet, för att sedan återställas. Arbetet påbörjades under juli 2020.

Status: Återställning av garagetaket pågår och beräknad vara klart i mitten av juni 2022. Det blir lekplats, pergolor med sittplatser, cykelställ och planteringar. Slutbesiktning är planerad till 15 juni. Förhoppningsvis är allt klart till dess.

Dränering och nya källarnedgångar

Bakgrund: Dräneringen runt de hus som ingår i föreningen behöver läggas om. Dräneringsrören som finns idag är från när huset byggdes och klarar inte längre av att leda bort vatten i den mån som krävs. För att husen ska hålla framöver behöver dräneringen bytas ut. Projektet innebär att vi gräver bort all jord ca 4 meter ut från fasaderna för att kunna lägga nya dräneringsrör. Dessutom kan övrig mark påverkas på grund av uppställning och körning av olika maskiner. Marken kommer därefter återställas och växter återplanteras.

Samtliga källarnedgångar förutom den på Tessins väg kommer att göras om. Det kommer att byggas handikappanpassade källarnedgångar till husen med adress Sergels väg respektive Kilian Zollsgatan.

Arbetet utförs genom att det grävs bit för bit som sedan läggs igen när arbetet är klart. Det kommer alltså bara vara en liten del av fasaden som vid ett visst givet tillfälle är ”utgrävd”.

Status: Dräneringen är helt färdig. Samtliga källarnedgångar är färdiga förutom att vi väntar på att få belysning monterad i ledstängerna. Återplantering av växter kommer ske efter sommaren.

Balkonger

Bakgrund: Våra balkonger behöver renoveras och fräschas upp. Det finns sprickor och avslagen betong som behöver åtgärdas. Vi kommer också att byta ut samtliga balkongfronter mot nytillverkade fronter. Dessa kommer att se precis likadana ut förutom att det kommer att tillkomma en överliggare som gör att balkongfronten blir 15 cm högre än idag, så att balkongerna uppfyller dagens lagkrav.

Status: En testbalkong har renoverats för att vi ska få en referensbalkong för en framtida entreprenör att följa. Det är den nedersta balkongen ut mot garagetaket på huset mot Sergels väg för den som vill se hur balkongerna kommer att bli. Balkongrenoveringen kommer att påbörjas efter att vi är helt klara med garagedelen och källarhalsarna.