Pågående projekt

Uppdaterad 2021-09-06

I nuläget pågår nedanstående större projekt i föreningen:

Garaget

Bakgrund: garaget läcker in vatten och behöver renoveras. Projektet innebär tätning av garagetaket och renovering av garaget invändigt. Allting ovanpå garagetaket (inklusive sandlåda och lekställning) kommer tas bort under arbetet, för att sedan återställas. Arbetet påbörjades under juli 2020.

Status: Garaget är klart inuti. Vi har bytt ut den gamla fläkten mot en ny fläkt vars effekt styrs av avgas-nivån i garaget så att vi får en mindre högljudd ventilation. Vi hoppas snart kunna påbörja återställandet av garagetaket.

Dränering och nya källarnedgångar

Bakgrund: Dräneringen runt de hus som ingår i föreningen behöver läggas om. Dräneringsrören som finns idag är från när huset byggdes och klarar inte längre av att leda bort vatten i den mån som krävs. För att husen ska hålla framöver behöver dräneringen bytas ut. Projektet innebär att vi gräver bort all jord ca 4 meter ut från fasaderna för att kunna lägga nya dräneringsrör. Dessutom kan övrig mark påverkas på grund av uppställning och körning av olika maskiner. Marken kommer därefter återställas och växter återplanteras.

Samtliga källarnedgångar förutom den på Tessins väg kommer att göras om. Det kommer att byggas handikappanpassade källarnedgångar till husen med adress Sergels väg respektive Kilian Zollsgatan.

Arbetet utförs genom att det grävs bit för bit som sedan läggs igen när arbetet är klart. Det kommer alltså bara vara en liten del av fasaden som vid ett visst givet tillfälle är ”utgrävd”.

Status: Dräneringen är nästan färdig runt hela huset. Entreprenören håller på med markarbete för att återställa ytorna där det har grävts. Just nu byggs det upp nya källarnedgångar vid entréerna för Kilian Zollsgatan. De tre källarnedgångarna mot gården väntar på att få skyddsräcken och ledstänger monterade.

Balkonger

Bakgrund: Våra balkonger behöver renoveras och fräschas upp. Det finns sprickor och avslagen betong som behöver åtgärdas. Vi kommer också att byta ut samtliga balkongfronter mot nytillverkade fronter. Dessa kommer att se precis likadana ut förutom att det kommer att tillkomma en överliggare som gör att balkongfronten blir 15 cm högre än idag, så att balkongerna uppfyller dagens lagkrav.

Status: En testbalkong har renoverats för att vi ska få en referensbalkong för en framtida entreprenör att följa. Det är den nedersta balkongen ut mot garagetaket på huset mot Sergels väg för den som vill se hur balkongerna kommer att bli. Balkongrenoveringen kommer att påbörjas efter att vi är helt klara med dräneringen och källarhalsarna.