Pågående projekt

Uppdaterad 2021-04-13

I nuläget pågår nedanstående större projekt i föreningen:

Garaget

Bakgrund: garaget läcker in vatten och behöver renoveras. Projektet innebär tätning av garagetaket och renovering av garaget invändigt. Allting ovanpå garagetaket (inklusive sandlåda och lekställning) kommer tas bort under arbetet, för att sedan återställas. Arbetet påbörjades under juli och insidan av garaget beräknas bli klart under oktober. De som har garageplats kommer inte behöva betala hyra under de fyra månader garaget har varit otillgängligt.

Status: Garaget är klart inuti. Vi kommer att byta ut fläkten mot en ny fläkt vars effekt styrs av avgas-nivån i garaget så att vi får en mindre högljudd ventilation. Vissa mindre saker i garaget kommer att göras först då dräneringen är helt klar runtom.

Dränering och nya källarnedgångar

Bakgrund: Dräneringen runt de hus som ingår i föreningen behöver läggas om. Dräneringsrören som finns idag är från när huset byggdes och klarar inte längre av att leda bort vatten i den mån som krävs. För att husen ska hålla framöver behöver dräneringen bytas ut. Projektet innebär att vi gräver bort all jord ca 4 meter ut från fasaderna för att kunna lägga nya dräneringsrör. Dessutom kan övrig mark påverkas på grund av uppställning och körning av olika maskiner. Marken kommer därefter återställas och växter återplanteras.

Samtliga källarnedgångar förutom den på Tessins väg kommer att göras om. Det kommer att byggas handikappanpassade källarnedgångar till husen med adress Sergels väg respektive Kilian Zollsgatan.

Arbetet utförs genom att det grävs bit för bit som sedan läggs igen när arbetet är klart. Det kommer alltså bara vara en liten del av fasaden som vid ett visst givet tillfälle är ”utgrävd”.

Status: Dräneringen är nu helt klar på framsidan av Tessins väg och Sergels väg. Plattor är tillbakalagda och det kommer snart att sås gräs. Det har även lagts makadam innerst mot fasaden för att hindra råttor att gräva.
Entreprenören jobbar för tillfället med att dränera på innergården och håller på att bygga den första handikappanpassade källarnedgången (på baksidan av Sergels väg 6A). Det kommer även att bli en handikappanpassad nedgång på andra sidan innergården som leder ner till källaren på Kilian Zollsgatan.
Entreprenören räknar med att vara klara på innergården i slutet av april och därefter kommer vi att börja återställa gården för att den ska kunna användas så snart som möjligt.
Hela dräneringsprojektet och de nya källarnedgångarna beräknas vara klart i slutet av juni.

Balkonger

Bakgrund: Våra balkonger behöver renoveras och fräschas upp. Det finns sprickor och avslagen betong som behöver åtgärdas. Vi kommer också att byta ut samtliga balkongfronter mot nytillverkade fronter. Dessa kommer att se precis likadana ut förutom att det kommer att tillkomma en överliggare som gör att balkongfronten blir 15 cm högre än idag, så att balkongerna uppfyller dagens lagkrav.

Status: Vi har valt ut en första balkong att renovera för att ha en referensbalkong som kan godkännas av stadsbyggnadskontoret. Arbetet med denna kommer att påbörjas i april-maj. Vi arbetar med att slå fast vilken renoveringsmetod som blir bäst att använda för hela projektet.