Att tänka på när du anlitar hantverkare

Medlemmar är ansvariga för att söka tillstånd för ändringar i fastigheten och vi uppmuntrar alla hantverkare att kontrollera att ett underskrivet tillstånd finns från styrelsen innan arbete påbörjas i fastigheten. I första hand gäller det ändringar av väggar, el och vatten/värme.

Strukturella ändringar i fastigheten exempelvis flytt av vägg, ändring av VA installation kan kräva tillstånd och ansöks till styrelsen med blanketten här.

Medlemmar kan fritt välja hantverkare. Följande hantverkare kan fastigheten väl och rekommenderas av  styrelsen:

  • VVS: Christers rör (0703-22 70 61)
  • El: Henrik Bucht EL (0706-99 70 22)
  • Fönster: Peter Hultberg (ph.hultberg@gmail.com, 0733-15 27 00)

Vill ni byta till säkerhetsdörr rekommenderar styrelsen att ni kontaktar Secor, https://www.secor.se/kontakt/. Om annan leverantör anlitas vid dörrbyte måste ni se till att ni får rätt färg på dörren, exempel en dörr i laminat med körsbärsfärg från Daloc.