Sälja bostadsrätt

Här är några punkter att tänka på vid försäljning av en bostadsrätt i föreningen.

  1. Överlåtelsen av en bostadsrätt är giltig endast under förutsättning att bostadsrättsföreningens styrelse beviljar köparen inträde i föreningen, se föreningens stadgar §2. Ansökan om medlemskap finns att tillgå under fliken ”Blanketter” (sköts vanligen direkt av mäklaren om man säljer genom en mäklare).
  2. Köparen ska teckna en bostadsrättsförsäkring. Denna ingår inte i medlemsavgiften.
  3. Köpare och säljare är medvetna om att en överlåtelseavgift samt pantsättningsavgift tas ut i samband med överlåtelsen, se föreningens stadgar §9. Överlåtelseavgift är 2,5 % av prisbasbeloppet och en pantsättningsavgift är 1 % av prisbasbeloppet. Dessa avgifter betalas av köparen.
  4. Vid överlåterlse utförs en så kallad statuskontroll (undersökning) av bostadsrätten. Den utförs av föreningens förvaltare och är för en säljare kostnadsfri. Föreningens förvaltare bokar in tid.
  5. Samtliga till lägenheten hörande nycklar samt tvättstugekolv ska överlämnas till köparen på tillträdesdagen.
  6. På tillträdesdagen ska säljaren lämna lägenheten utrymd och flyttstädad. Förråd och andra utrymmen som tillhör lägenheten ska vara utrymda och grovstädade. Säljaren ansvarar för bostadsrättens skick fram till tillträdesdagen. Se under föreningens stadgar, §35, vad som är en bostadsrättsinnehavares rättigheter och skyldigheter vad gäller bostadsrätten.