Nyheter

Postat 2020-10-31 av Henrik Hansson.

Arbetet med uppfarten och insidan av garaget är färdigt, så nu är alla garageplatsinnehavare välkomna att parkera i garaget igen. Under nästa vecka kommer Sydsverige lägga på tätskiktet på garagettaket.

Arbetet med att lägga om dräneringen fortsätter. De är snart klara med sidan av fastigheten som är ut mot Tessins väg. Därefter fortsätter arbetet på framsidan av fastigheten mot Sergels väg.

Postat 2020-10-26 av Kerstin Dahlgren.
 • Vi har haft en obehörig person som tillbringat ett antal nätter i ett av utrymmena i källaren på Kilian Zollsgatan 27. Händelsen är polisanmäld. Vi ber er tänka en extra gång innan ni släpper in personer som ni ej känner till i porten eller i källaren.
 • Det kommer sättas upp ett lås i dörren till mangelrummet på Kilian Zollsgatan 27. För att öppna dörren använder ni er portnyckel.
 • Det står flertalet grillar kvar på gården sedan sommaren som tillhör medlemmar i föreningen. Till dom det berör så ber vi er ta bort dessa snarast då de annars senare kommer att tas bort av vaktmästaren.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Postat 2020-09-28 av Henrik Hansson.

Garaget

Tyvärr så är färdigställandet av garaget ytterligare försenat. När det gamla tätskiktet togs bort visade det sig att fallet på garagetaket varit felaktigt så att vatten runnit in mot huset vilket till sist lett till att det kommit in vatten i garaget. För att lösa det här behöver vi bygga upp en lutning ut mot trädgården istället. Detta arbete kommer nu att påbörjas den här veckan. Garaget kommer att vara stängt även under oktober, och de som har garageplatser kommer så klart inte att behöva betala för oktober.

Dränering

Arbetet med dräneringen har nu påbörjats genom att vegetationen röjts kring sjuvåningshuset. I mitten av den här veckan inleds grävandet. Dräneringen kommer först att göras runt sjuvåningshuset och framför affärslokalerna. Därefter fortsätter den längs huset ut mot Sergels väg. Vare ingång kommer att behöva stängas av under några dagar. Det kommer upp lappar på respektive dörr innan det sker. Det kommer alltid att finnas en öppen ingång som gör det möjligt att komma in i trappuppgången.

Postat 2020-09-19 av Kerstin Dahlgren.
 • Byte av kod till miljöhusen kommer ske fr.om 1 oktober. Koden kommer delas ut i brevlådorna.
 • Föreningens hemsida kommer att få en ny förbättrad layout. Avsikten är att göra det lättare att hitta på sidan samt att göra vyn mobilanpassad.
 • Dräneringsprojektet kommer inom några månader fortskrida till Kilian Zollsgatan – därav besparar vi nu kostnad för ogräsrensning, då trädgården snart ska grävas upp. Vi ber därför om överseende att det syns mycket ogräs i rabatter och trädgård.
 • Tänk på att ej fästa cyklar vid lampor och staket, ej heller att blockera passager med cyklar. Cyklar som står på detta sätt kommer tas bort av vaktmästaren och sättas ner i källaren.

           Vänliga hälsningar Styrelsen

Postat 2020-09-15 av Henrik Hansson.

Under torsdag 17 september kommer delar av elen att vara avstängd på Tessins väg 14 p.g.a. installation av ny elcentral. Elen kommer att stängas av kl 11 och vara avstängd i några timmar framöver. Det som påverkas är:

 • Belysning i källare och trappuppgång
 • Hissen
 • Tvättstugan
 • Ventilation

Elen i lägenheterna kommer att fungera som vanligt.

Mvh Styrelsen

Postat 2020-08-25 av Kerstin Dahlgren.
 • Vänligen notera att garageavgiften kommer att krediteras för de månader som garaget ej kan användas. Detta kommer krediteras i framtida avier. Renoveringen i garaget förväntas pågå september ut.

 

 • Var snäll säkerställ att ni ej lämnar mat ute på borden på gården. Släng matrester i Miljöhusen. Vi har problem med råttor och överbliven mat lockar fram dom och har t.om synts på vissa balkonger!

 

 • Status och fortskridande av de projekt vi har pågående kan ni läsa om på föreningens hemsida; krageholm3.se. Informationen kommer kontinuerligt uppdateras.

 

Vänliga hälsningar Styrelsen

Postat 2020-08-20 av Henrik Hansson.

Som ni kanske noterat har vi haft problem med belysningen i trapporna. Dessa lampor går på garantin. Leverantören har bytt ut dem, men tyvärr har de lampor som de bytt till inte heller fungerat. Lamporna kommer att fixas nästa vecka när leverantören har fått in nya lampor.

Postat 2020-08-18 av Henrik Hansson.

Som ni kanske noterat så byter vår TV-leverantör Com Hem från analog TV till digital TV (det rullar ett meddelande i TV:ns överkant om man tittar på analog TV). 8 september kommer analoga TV att upphöra. För att kunna fortsätta se på TV efter det datumet behöver man ställa om sin TV till att ta in de nya digitala kanalerna. I de flesta fall räcker det med att byta källa på TV:n och göra en kanalsökning. Vid denna sökning blir man ombedd att ange ett nätverks-ID. I vår förening är det 41003 som ska knappas in.

Om man har en äldre TV finns det en risk att man behöver köpa en separat digital-box. En sådan finns att beställa från Com Hem här: https://www.comhem.se/tv/bestall-box

Det här är inget vi valt att göra, utan är Com Hems beslut och inget vi kunnat påverka. Kanalutbudet kommer att förändras litegrann (läs mer nedan).

Här kan man läsa mer:

Com Hems instruktionssida

Bredbandsval.se – Com Hem släcker analoga TV-kanalerna och övergår till digitalt.

Postat 2020-07-13 av Henrik Hansson.

Det finns nu en sida där vi redovisar pågående projekt: Pågående projekt

Årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig här.

Protokoll från årsstämman 2020-06-02 finns här.

Postat 2020-05-20 av Henrik Hansson.

Årsstämman kommer ske tisdag 2 juni, kl. 18.00. P.g.a. rådande läge med risk för smittspridning av Corona så sker stämman i år i garaget där vi kan ha öppna garageportar så det blir genomströmning av luft. Vi ber därför er som har garageplatser att inte köra i garaget från kl 17 till kl 20 den 2 juni.

För de som inte kan eller vill närvara vill vi påpeka att det är möjligt att ge ett ombud skriftlig fullmakt att rösta för egen del. Varje ombud får företräda högst två medlemmar.

Samtliga dokument inför stämman hittar ni här:
Kallelse till föreningsstämma år 2020 inkl bilagor