Nyheter

Postat 2020-07-13 av Henrik Hansson.

Det finns nu en sida där vi redovisar pågående projekt: Pågående projekt

Årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig här.

Protokoll från årsstämman 2020-06-02 finns här.

Postat 2020-05-20 av Henrik Hansson.

Årsstämman kommer ske tisdag 2 juni, kl. 18.00. P.g.a. rådande läge med risk för smittspridning av Corona så sker stämman i år i garaget där vi kan ha öppna garageportar så det blir genomströmning av luft. Vi ber därför er som har garageplatser att inte köra i garaget från kl 17 till kl 20 den 2 juni.

För de som inte kan eller vill närvara vill vi påpeka att det är möjligt att ge ett ombud skriftlig fullmakt att rösta för egen del. Varje ombud får företräda högst två medlemmar.

Samtliga dokument inför stämman hittar ni här:
Kallelse till föreningsstämma år 2020 inkl bilagor

Postat 2020-05-20 av Henrik Hansson.

• Årsstämman kommer ske tisdag 2 juni, kl. 18.00. Kallelser kommer snart i era brevlådor. P.g.a. rådande läge med risk för smittspridning av Corona så sker stämman i år i garaget där vi kan ha öppna garageportar så det blir genomströmning av luft. Vi ber därför er som har garageplatser att inte köra i garaget från kl 17 till kl 20 den 2 juni.

Postat 2020-04-23 av Henrik Hansson.

• Dräneringsarbetet har ej kunnat påbörjas som planerat då Malmö stad har fördröjningar i sin beslutsprocess. Arbetet startar så fort vi får deras godkännande.

• Vi vill påminna om att deadline för att inkomma med motioner är 30 april.

• Com Hem har beslutat att släcka ner sitt analoga TV-nät den 8 september. Effekten av detta för oss är att vi får ett lite annat kanalutbud samt digitala kanaler. Mer information om det kommer skickas ut i separat infobrev som kommer läggas i vardera brevlåda samt informeras om på hemsidan.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Postat 2020-03-22 av Henrik Hansson.

• Dräneringen är fördröjd 2 veckor pga fördröjning av godkännande av bygglov gällande husets trapphalsar. Ny preliminär start för dränering är början på april.

• Deadline för inkommande av motioner är 30 april! Skicka gärna era motioner till info@krageholm3.se eller lämna dessa i föreningens brevlåda på Kilian Zollsgatan 27D. Preliminär dag för årets föreningsstämma är 2 juni. Detta datum kan komma att ändras pga av Corona.

• Vänligen uppmärksamma att tidigare avisering om hyreshöjning har nu trätt i kraft, vilket framkommer på kvartalets nya hyresavier.

• Ett tillägg gjorts till föreningens ordningsregler under punkt 15 Störning. Det avser förtydliga att oavsett avisering om fest gäller fortfarande samma skyldighet att inte störa sina grannar.

Ta hand om er! Vänliga hälsningar Styrelsen

Postat 2020-01-28 av Henrik Hansson.

Informationsmöte

Under 2020 kommer föreningen göra ett antal större renoveringar. Inför detta har vi informationsmöte på Tuppen onsdagen 29 januari kl. 19. Mer information kommer i brevlådan.

Avgiftshöjning

Föreningen har inte höjt avgiften sedan 2017. På grund av kommande större renoveringar (se punkt om informationsmöte) kommer vi nu att höja avgiften med 2 procent från och med 1 april.

Felanmälan

Det har kommit frågor kring hur felanmälan hanteras av vår nya vaktmästare. Bästa sätt att felanmäla är att använda Sydsverige Entreprenads webformulär och lämna sitt telefonnummer. Då får ärendet ett diarienummer och vaktmästaren skickas SMS när ärendet uppdateras.

Tvättstuga

Den första renoverade tvättstugan på Kilian Zollsgatan är nu klar och renoveringen kommer att fortsätta med nästa tvättstuga. Den inledande felaktiga ventilationen har nu även åtgärdats så att det inte ska bli fuktigt.

Lösspringande hundar

Vi vill påpeka att enligt föreningens ordningsregler ska hundar på innergården vara kopplade.

Vänliga hälsningar, styrelsen

Postat 2020-01-28 av Henrik Hansson.
 • Vi påminner om startdatum för Bahnhofs bredband som är:
  2 december. Sista utdelningsdag av routers som vardera
  lägenhet behöver, är onsdagen den 27 november kl. 19-
  20. Plats: styrelserummet i källaren på Tessins väg 14.
 • Från 1 december så kommer fastighetsskötseln ske av
  Sydsverige Entreprenad. Kontaktuppgifter är: 040-630 62
  50. Tid: 07-16. Felanmälan via nätet på:
  https://www.krageholm3.se/felanmalan/.
 • Vi har ofta problem med överfulla miljöhus. Tänk på att
  miljöhusen endast är till för hushållssopor. Större
  mängder som vid ombyggnation/flytt behöver köras till
  allmän miljöstation. T.ex Bunkeflo Återvinningscentral.
 • Vänligen notera att cykelrummen endast är till för
  funktionsdugliga cyklar – renoveringsobjekt ska ej förvaras
  i cykelrummen.
 • Vi vill påminna om att det är lyhört i lägenheterna. Ni som
  har musikanläggningar och surroundsystem uppsatta eller
  spelar på instrument i lägenheterna säkerställ att ni EJ stör
  grannarna! Detta gäller dygnet om. Om kommunikationen
  mellan er fallerar så kan störningsjour tillkallas. Vid
  konstaterad störning debiteras den som orsakat
  störningen. (Om ingen konstaterad störning debiteras den
  som tillkallat personal.) Störningsjourens nummer är: 040-
  931270. ( Örestads bevakning. ) Kommunikation är dock
  ”a och o” så tala först med era grannar och försök komma
  till en överenskommelse.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Postat 2019-10-25 av Webansvarig.
 • Föreningen kommer renovera tvättstugorna på Kilian Zollsgatan med början v.44, då renoveringen med den ena av två tvättstugor påbörjas. Renoveringen tar 5 veckor. Därefter kommer den andra tvättstugan påbörjas först efter jul/nyår. Det kommer alltså finnas två tvättstugor tillgängliga från vecka 50 till efter storhelgerna.
 • Cykelrensning har utförts som tidigare annonserats. De cyklar som framöver är fastsatta i lyktstolpar och staket kommer markeras och om de ej efter en tid flyttas så kommer de forslas bort.
 • Från 1 december så kommer fastighetsskötseln utföras av Sydsverige Entreprenad. Kontaktuppgifter kommer att meddelas. Vi tackar vår nuvarande vaktmästare Branko för ett gott samarbete under dessa år.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Postat 2019-10-07 av Webansvarig.
 • Tyvärr har vi fått dåliga nyheter från vår nya operatör Bahnhof. Den indragning av ny fiber som krävs har blivit försenad. Nytt inkopplingsdatum är 2 december.
 • Uthämtning av router kan göras i styrelserummet i källaren på Tessins väg 14 följande tider:

  Onsdag 2 oktober 18.00 – 20.00
  Lördag 12 oktober 14.00 – 16.00
  Torsdag 17 oktober 19.00 – 20.00

  För att hämta ut routern behöver du vara bostadsrättsinnehavare eller föreningens hyresgäst och ta med dig legitimation. Bud kan hämta ut genom att ta med sin egen samt bostadsrättsinnehavarens/hyresgästens legitimation.

 • Vi vill påminna om att cyklar och barnvagnar som är markerade med röd tejp kommer tas bort snarast. Ta bort tejpen om du vill ha kvar cykeln/barnvagnen.
 • Tvättstugorna på Kilian Zollsgatan 27 kommer snart renoveras. En tvättstuga i taget kommer vara öppen för användning.
 • Ni som har musikanläggningar i era lägenheter – tänk på era grannar. Det är lyhört i fastigheterna. Kommunicera med era grannar och kom överens om vilken ljudnivå som inte stör. Rimlig ljudnivå gäller även innan kl 22.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Postat 2019-08-29 av Webansvarig.

Hoppas ni alla har haft en skön sommar!

 • Snart kommer samtliga boende i föreningen få tillgång till Bahnhofs bredband! Bredbandshastigheten är 1000 Mbit. Vi kommer påbörja utdelning av router till samtliga lägenheter i början på september. Varje hushåll kommer att få hämta ut sin router och skriva på ett kontrakt. Utlämning kommer ske 3-4 kvällar. Vi återkommer med mer info om detta vid nästa månadsbrev. Vi vill påminna om att ni med fördel kan avsluta era befintliga bredbandsabonnemang, om ni ej har någon annan anledning att behålla befintligt bredband. Bahnhofs bredband kommer inte påverka hyresavgiften, så ni kommer göra en besparing att avsluta era befintliga bredbandsabonnemang. Vi kommer dela ut samma information på nytt som vi gjorde i samband med stämman gällande nya bredbandet för att ingen ska missa denna riktigt bra nyhet!
 • Vi vill flagga för att vi kommer under hösten påbörja en utrensning av cyklar, barnvagnar och leksaker som finns i våra gemensamma utrymmen. Det kommer gå till så att de kommer märkas och att ni sen har några veckor på er att ta bort märkningen. De cyklar, barnvagnar och leksaker som har märkning kvar efter denna tid kommer forslas bort.
 • Kräftskiva kommer anordnas för alla i föreningen av Annika som anordnade detta förra året. Vi är glada för detta initiativ och ber er hålla ögona öppna för mer info från henne.

Vänliga hälsningar Styrelsen