Valberedningen

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Är du intresserad av att kandidera till någon av posterna i styrelsen eller valberedningen? Kontakta då oss i valberedningen! Du når oss enklast på valberedningen@krageholm3.se.

Valberedningen 2020-2021

Valberedningen består av:

Marianne Philipsson
Anders Bergh
Ylva Nilsson

Valberedningens arbete

Valberedningens arbete pågår parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för. Valberedningen uppgift är att föreslå ledamöter till förtroendeposter inom föreningen och presentera dem på stämman. Följande poster bör förberedas av valberedningen:

  • Ordinarie ledamöter till styrelsen
  • Suppleanter till styrelsen
  • Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva)
  • Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningens verksamhet.

Valberedningen arbetar tillsammans med styrelsen för att få reda på vilka poster som behöver besättas under året. Valberedningen träffar aktuella kandidater och presenterar arbetsuppgifterna. Det är mycket angeläget att tydligt presentera föreningen och dess organisation, arbetssätt och vad uppgiften kräver i form av kunskap, tidsåtgång och engagemang. Det är bra om det finns flera kandidater till respektive post. Valberedningen ska inte begära att kandidaterna måste ta ställning direkt, utan kandidaterna ska i lugn och ro fundera över vad de vill utifrån den information de fått.