Energi

Fastigheten värms upp med fjärrvärme som ingår i månadsavgiften. Varje boende betalar själv för sin elförbrukning.

Energideklaration:

Husets energideklaration finns att ladda ner här: Energideklaration Krageholm3