Återställning garagetak startat

Som ni säkert har noterat har arbetet med att återställa garagetaket startat. Det kommer att bli en lekplats, pergolor med sittplatser, cykelställ och planteringar. Arbetet är beräknat att bli klart i mitten av juni.