Brf Krageholm3 Månadsbrev 22 februari 2023

Månadsbrev 22 februari 2023

  • Malmö Stad har höjt VA-taxan med 25%. Om vi alla hjälps åt och sparar på vattnet så sparar vi också pengar för föreningen.
  • Var noga med att alltid göra felanmälan via hemsidan om något inte fungerar. På så vis kan vaktmästaren snabbt agera och åtgärda det och styrelsen får kännedom.
  • Sorteringen i våra miljöhus måste respekteras och det som inte kan lämnas där ska transporteras till miljöstation. Vi kommer återigen att tvätta mat och restavfallskärlen.
  • Planerar du att renovera din lägenhet så kräver det styrelsens skriftliga godkännande. Styrelsen kommer även att kräva att behörighetsbevis från anlitade hantverkare åtföljer ansökan om renovering.
  • Föreningen har haft en vattenläcka i taket på Kilian Zollsgatan 27 D. Därför har vi satt upp ställningar för att kunna åtgärda detta.
  • Föreningsstämman kommer att hållas kl 18.00 den 1 juni, 2023 på restaurang Tuppen, Tessins väg. Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 april för att kunna hinna behandlas.

Med vänlig hälsning

Styrelsen