Historia

När HSB byggde kv Krageholm 3 var det meningen att lägenheterna skulle säljas som bostadsrätter. Men när husen stod klara 1954 var det så få som var intresserade av ”köpelägenhet” att man fick tänka om och därför blev lägenheterna istället hyresrätter.

Femtio år senare, på våren 2004 höll HSB:s storslagna bygge av Turning Torso på att kapsejsa på grund av de kraftigt höjda byggkostnaderna. Då började man sälja ut de kommersiella lokalerna för att få in nytt kapital. ”Snart börjar de väl sälja ut även hyreshusen”, tänkte några av hyresgästerna i Krageholm 3. Vi borde kanske starta en bostadsrättsförening och köpa fastigheten själv!”

I början augusti av bildades Bostadsrättsföreningen Krageholm 3 och mycket riktigt, några veckor senare sålde HSB fastigheten till Ikanobanken. Samma dag satte tingsrätten i Hässleholm, efter påtryckningar från den nybildade styrelsen om att ärendet var mycket brådskande, stämpeln på föreningens ansökningshandlingar om ”begäran om hembud”. Därmed fick den nyregistrerade bostadsrättsföreningen Krageholm 3 förtur att köpa fastigheten.

Den nya styrelsen anlitade SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum, för att hjälpa till med ombildningen. Under hösten hölls det flera stormöten – det gällde att få mer än två tredjedelar av hyresgästerna att vilja vara med – och den 24 november, på den så kallade ”köpestämman” bestämdes med klar majoritet att föreningen skulle köpa fastigheten. Den 30 december 2004 undertecknades köpehandlingarna och lägenheterna i Krageholm 3 var efter ett halvt sekel äntligen bostadsrätter.