Kallelse till årsstämma

Skrivet 2020-05-20 av Henrik Hansson.

Årsstämman kommer ske tisdag 2 juni, kl. 18.00. P.g.a. rådande läge med risk för smittspridning av Corona så sker stämman i år i garaget där vi kan ha öppna garageportar så det blir genomströmning av luft. Vi ber därför er som har garageplatser att inte köra i garaget från kl 17 till kl 20 den 2 juni.

För de som inte kan eller vill närvara vill vi påpeka att det är möjligt att ge ett ombud skriftlig fullmakt att rösta för egen del. Varje ombud får företräda högst två medlemmar.

Samtliga dokument inför stämman hittar ni här:
Kallelse till föreningsstämma år 2020 inkl bilagor