Månadsbrev 15 Oktober 2022

Brf Krageholm3

Månadsbrev 15 Oktober 2022

  • Föreningen kommer inom en nära framtid att göra en cykelrensning. Alla cyklar kommer att märkas med en RÖD lapp på sadeln. Ta bort lappen och din cykel blir kvar! Om inte så kommer cykeln att transporteras bort efter fyra veckor.
  • Styrelsen vill återigen påminna alla medlemmar om att gå in på NABOs portal och fylla i email och telefonnummer.
  • Föreningen planerar att ställa upp en container för medlemmar att kasta större saker. Mer information kommer.
  • Priset på fjärrvärme förväntas stiga med 20% och elen är mycket dyr. Tänk på detta när ni vädrar eller är i tvättstugan.
  • Besök ofta vår hemsida för mer info och där finns nu också en manual för hur man bäst underhåller sina fönster www.krageholm3.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen