Månadsbrev 21 april 2022

  • Styrelsen har gett vår tekniske förvaltare i uppdrag att kontrollera fönstren i ett antal lägenheter. Detta arbete pågår och beräknas vara klart innan sommaren.
  • Projektet med att iordningställa innergården och garagetaket fortgår enligt plan och beräknas vara klart i slutet av juni. En ny lekplats är bl.a. under uppförande.
  • Mer utförlig medlemsinfo om våra projekt finns publicerad på hemsidan www.krageholm3.se
  •  Fyra laddstolpar för elbilar är nu färdiga i garaget.
  • Föreningens årsmöte kommer att hållas den 1 juni, 2022 kl 18.00. Vi kommer att vara i föreningens garage liksom förra året. Kallelse kommer att meddelas separat.

Med vänlig hälsning

Styrelsen