Månadsbrev 22 januari 2023

Månadsbrev 22 januari 2023

  • Sista delen i föreningens projekt gällande stamrenovering/dränering, kommer att starta inom kort. Det gäller endast avloppsledningar i källargångar. Inga ingrepp i lägenheterna kommer att utföras. Det kommer att kopplas provisoriska avloppsrör i källargångarna. De kommer att drivas med pumpar under tiden arbetet fortgår. Redan nu vill vi därför meddela att det är viktigt att inget annat än vanligt toalettpapper spolas ner då andra saker kan orsaka stopp och översvämningar. Beräknad tid för detta projekt är 7 veckor från start. Styrelsen meddelar när projektet startas.
  • Kölistan för garage- och parkeringsplats kommer att läggas in i NABOs portal inom en nära framtid. Vi kommer även att ha en kö för MC-platserna. Medlemmar kan själv gå in och sätta upp sig och de som redan är listade behåller givetvis sin plats.
  • Sorteringen i våra miljöhus måste respekteras och det som inte kan lämnas där ska transporteras till miljöstation. Föreningen drabbas varje månad av extra kostnader när detta inte sköts ordentligt.
  • Föreningsstämman kommer att hållas kl 18.00 den 1 juni, 2023 på restaurang Tuppen, Tessins väg. Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 april för att kunna hinna behandlas.

Med vänlig hälsning

Styrelsen