Månadsbrev 26 Januari 2022

  • Mer utförlig medlemsinfo om våra projekt finns publicerad på hemsidan www.krageholm3.se
  • Projektet med att iordningsställa innergården och garagetaket kommer påbörjas snart och beräknas vara klart till sommaren.
  • Avgiften kommer att höjas med 2 % från och med 2022-04-01.
  • Gångar mellan förråd och utrymmen ska hållas fria från saker och prylar och vi ber Er att snarast ta hand om det som tillhör respektive förråd annars kommer det att kastas.

Med vänlig hälsning

Styrelsen