Månadsbrev 3 mars 2022

  • Föreningens årsmöte kommer att hållas den 1 juni, 2022 kl 18.00. Vi kommer att vara i föreningens garage liksom förra året. Eventuella motioner till årsstämman måste vara styrelsen tillhanda senast den 1 april, 2022.
  • Styrelsen efterlyser medlemmar som är intresserade av att hjälpa till med trädgårdsarbete och snöröjning. Föreningen sparar mycket pengar på att vi kan utföra vissa tjänster själva.
  • Dörren på baksidan av Sergels väg 6 A är nu på plats och den sista putsningen kommer att ske när vi fått en dörrautomatik på plats. Vi kommer även att sätta en dörrautomatik på dörren ut mot rampen på baksidan av Kilian Zollsgatan 27.
  • Mer utförlig medlemsinfo om våra projekt finns publicerad på hemsidan www.krageholm3.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen