Månadsbrev september 2021

  • Det är viktigt att alla som upptäcker fel i tvättstugorna gör en felanmälan till på vår hemsida alt. ringer så att det åtgärdas snarast. På försök tar vi nu bort alla s.k. luddpåsar för att se om det kan minska problemen.
  • På första våningen vid Sergels väg 6 B finns nu en s.k. provbalkong som är tänkt att utgöra grunden för balkongrenoveringen som vi planerar för nästa år.
  • Dräneringen är förhoppningsvis snart klar och vi har lagt upp lite information på hemsidan om vad som hänt under projektet och vilka åtgärder vi har vidtagit för att kunna genomföra projektet.
  • Till er som har garageplatser vill vi påminna om att i garaget ska enbart finnas bilar och ingenting annat på platsen som ni hyr.

Med vänlig hälsning

Styrelsen, Brf Krageholm 3