Medlemsinfo 15 december

  • Vi ser många fönster som står öppna hela dagarna, vänligen försök sänka temperaturen på elementen och vädra bara en kort stund. På så vis sparar vi pengar åt föreningen.
  • Utebelysningen i föreningen har fungerat dåligt en tid och vi har gjort omfattande felsökning. Förhoppningsvis ska nu det mesta vara löst.
  • Logga gärna in på Nabos kundportal (https://portal.nabo.se/) och lägg in kontaktuppgifter där, så kan både vi i styrelsen och vår förvaltare lättare nå alla. Detta är nödvändigt inför kommande OVK-inspektion.
  • När helgerna är över och ni vill bli av med er julgran så lägg den vid granen på innergården senaste 15 januari så samlar Sydsverige upp alla granar och kör dom till återvinning.