Medlemsinfo 24 januari 2022

Dräneringsprojektet går mot sitt slut, vi väntar på räcken och stängsel till källarnedgångarna som är på lackering just nu. Dörren på baksidan Sergels väg 6 A kommer att bytas så att den öppnas inåt istället och kommer att förses med dörrautomatik.

Alla grönytor och innergården kommer att göras iordning efter det förslag som har arbetats fram i trädgårdsgruppen där medlemmar och delar av styrelsen har varit representerade. I samband med detta kommer garagetaket att beläggas med ny sten och dränering. Planteringen av nya växter kommer att ske först efter sommaren (då det är bäst att plantera).

Dräneringsprojektet är kraftigt försenat vilket styrelsen givetvis beklagar. Förseningen beror på flera faktorer men pandemin och brist på material är en stor orsak. Andra orsaker var en brusten dagvattenledning och nivåskillnader som inte var dokumenterade vilket gjorde att avrinningen ut mot kommunens dagvattennät behövde förstärkas. Vi har satt fem s.k. pumpbrunnar för att förstärka avrinningen.

Stuprör är det populärt att stjäla då de är av koppar. Vi kommer att ta bort samtliga kvarvarande stuprör av koppar och tillfälligt ersätta dom med plaströr. När plåtfirman har fått fram material så kommer vi att sätta dit svarta plåtrör som vi gjort på flera andra platser. Vi är inte den enda föreningen som drabbats av dessa stölder.

Våra porttelefoner är gamla och flera av dom fungerar inte tillfredsställande. Det är svårt att hitta reservdelar. Styrelsen undersöker därför hur och om vi kan hitta ett nytt porttelefonsystem.

Fyra laddstolpar för elbilar håller just nu på att installeras i vårt garage. En s.k. elbilsplats kommer att blir dyrare än en vanlig garageplats och elförbrukningen kommer att debiteras medlemmen via avin från NABO. Befintliga innehavare av garageplats har företräde till elbilsplatserna och i övrigt gäller kölistan hos NABO.

Samtliga fem fläktar på vindarna i fastigheten kommer att bytas ut innan vi gör OVK-inspektion. OVK-inspektionen är ett krav enligt lag och kommer att utföras före sommaren förhoppningsvis. Samtliga lägenheter kommer att behöva inspekteras av firman som utför inspektionen. Eftersom vi behöver ha tillgång till samtliga lägenheter så kommer vi att förvarna i god tid. Om lägenheten görs tillgänglig när firman är på plats (ca 1-2 veckor) så är inspektionen gratis för medlemmen. Men om inspektionen inte kan utföras då på grund av lägenheten inte görs tillgänglig så kommer medlemmen att bli debiterad en avgift. Det är därför mycket viktigt att alla uppdaterar sina kontaktuppgifter på NABOs hemsidan. Den information som ni tidigare har lagt in på BoNeas hemsida har inte kunnat flyttas över till NABO på grund av GDPR.

Våra fönster är varje lägenhetsinnehavares ansvar att underhålla. Vi kommer att publicera en guide för skötsel på hemsidan inom en nära framtid. Vi vill poängtera att föreningen kommer INTE att byta fönstren. Majoriteten av våra fönster är i gott skick.

Före detta Rebike-lokalen på Tessins väg håller på att renoveras och kommer därefter att hyras ut som kontorslokal till en ny hyresgäst.

Balkongrenoveringen kommer att startas när övriga projekt (dränering, garagetak och innergård) är färdigställda och upphandling av entreprenör har ägt rum. Troligtvis nästa kalenderår.

Den stora lönnen ut mot Kilian Zollsgatan tvingades vi att avverka på grund av att stora delar av trädet var dött och riskerade att falla ut mot trottoaren.

Med vänlig hälsning

Styrelsen