Medlemsinfo 28 oktober

  • Vi har haft problem med fettproppar i avloppet på sistone. Tänk på att inte spola ner fett, utan torka ur det med papper och släng i soporna.
  • Vår förvaltare BoNea har nu blivit en del av bolaget Nabo och månadsavgiften ska därför betalas till ett nytt bankgiro-nummer (5691-4070) som är tryckt på de senaste avierna. Se vår hemsida samt baksidan av senaste avin för mer information.
    I och med detta kan du nu även välja att få avier via e-faktura. Observera även att det i framtiden kostar 29 kr/mån om man väljer att fortsätta med pappersfaktura.
    Om du haft autogiro tidigare behöver det uppdateras.
  • Logga gärna in på Nabos kundportal (https://portal.nabo.se/) och lägg in kontaktuppgifter där, så kan både vi i styrelsen och vår förvaltare lättare nå alla.