Medlemsinfo april

  • Det är snart dags för årsstämma. Se information här från valberedningen kring att vara med i styrelsen.
  • Föreningen har äntligen en ny mobilanpassad hemsida! Kom gärna med feedback och förslag på information som saknas eller behöver förtydligas.
  • Lådor för elektronikavfall finns nu i miljöhusen i några veckor framöver. Passa på att slänga småelektronik som ni har liggande hemma.
  • För den som inte har säkerhetsdörr får man som medlem i föreningen 15% rabatt på installation. Se www.secor.se/bostadsratterna/ för mer information.
  • Kolla gärna så att ytterdörrarna går igen. P.g.a. det pågående bygget kommer det lätt skräp emellan som håller dem öppna.

Vänliga hälsningar Styrelsen