Silverfiskar på förrådsvinden Tessins väg

Vi har upptäckt att det förekommer s.k. silverfiskar på förrådsvinden vid Tessins väg 14.

Styrelsen har därför lagt ut ett gift som heter MyrNIX (kan köpas på Plantagen). Det är helt ofarligt för människor. Det syns som ett vitt pulver på golvet.

Vi uppmanar medlemmarna att vara noga om ni tar ned saker från vinden till lägenheten att ni kontrollerar att ni inte får med er en massa silverfiskar.

2022-08-25

Med vänlig hälsning

Styrelsen