Uppdatering kring pågående projekt

Skrivet 2020-09-28 av Henrik Hansson.

Garaget

Tyvärr så är färdigställandet av garaget ytterligare försenat. När det gamla tätskiktet togs bort visade det sig att fallet på garagetaket varit felaktigt så att vatten runnit in mot huset vilket till sist lett till att det kommit in vatten i garaget. För att lösa det här behöver vi bygga upp en lutning ut mot trädgården istället. Detta arbete kommer nu att påbörjas den här veckan. Garaget kommer att vara stängt även under oktober, och de som har garageplatser kommer så klart inte att behöva betala för oktober.

Dränering

Arbetet med dräneringen har nu påbörjats genom att vegetationen röjts kring sjuvåningshuset. I mitten av den här veckan inleds grävandet. Dräneringen kommer först att göras runt sjuvåningshuset och framför affärslokalerna. Därefter fortsätter den längs huset ut mot Sergels väg. Vare ingång kommer att behöva stängas av under några dagar. Det kommer upp lappar på respektive dörr innan det sker. Det kommer alltid att finnas en öppen ingång som gör det möjligt att komma in i trappuppgången.