Uppdatering kring projekt 3 nov

Dränering och källarnedgångar

De senaste veckorna har arbetet fokuserat på ingångarna vid Kilian Zollsgatan. Trapporna där är nu klara, och gångar och cykelställ är återställda. Själva dräneringen är utfört runt samtliga hus. Det som återstår är nu framför allt räcken och belysning till källarnedgångarna. Det har tyvärr varit stora problem att få tag i smeder som har haft tid att utföra arbetet. Den nu kontrakterade smeden har varit och mätt upp allt så vi hoppas att det kommer bli klart snart.

Den här delen av projektet har på grund av pandemin drabbats av materialförseningar. Bland annat har det varit svårt att få fram betong till trapporna. I nuläget går det inte att få tag i stenkross av rätt dimension, vilket är anledningen till att det återstår några sträckor runt husen där det ännu inte lagts sten. Förhoppningsvis blir de sista bitarna snart klara.

Återställning av garagetaket och trädgården

När det gäller återställning av den del av gården som utgörs av garagetaket håller vi precis på att ta fram de sista detaljerna och hoppas kunna starta arbetet snarast så att garagetaket är klart lagom tills det blir vår.Vi har anlitat en trädgårdsarkitekt som tar fram en plan för hela tomten, som vi sedan kommer att genomföra efterhand. I nuläget har vi inte någon löpande skötsel av trädgården eftersom i stort sett alla växter grävts bort under projektet. Denna kommer så klart att återkomma när vi har en trädgård igen.

Balkonger

Balkongprojektet kommer att dras igång när vi är klara med att dränering, källartrappor och återställning av garagetaket. Det som har gjorts hittills är att vi har färdigställt en referensbalkong. Det är den nedersta balkongen på nordsidan av Sergels väg-huset om ni vill se hur balkongerna kommer att se ut efter renovering.

Ekonomi

Eftersom det ställts en del frågor kring ekonomin vill vi förtydliga att föreningen utför alla projekt mot fastpris och betalar i efterhand när arbetet är klart. Att dräneringen är försenad ger alltså inga extra kostnader för oss.