Uppdatering projekt

Så här är nuvarande status på föreningens pågående projekt:

Garaget

Garaget är klart inuti. Vi kommer att byta ut fläkten mot en ny fläkt vars effekt styrs av avgas-nivån i garaget så att vi får en mindre högljudd ventilation. Vissa mindre saker i garaget kommer att göras först då dräneringen är helt klar runtom.

Dränering

Dräneringen är nu helt klar på framsidan av Tessins väg och Sergels väg. Plattor är tillbakalagda och det kommer snart att sås gräs.
Entreprenören jobbar för tillfället med att dränera på innergården och håller på att bygga den första handikappanpassade källarnedgången (på baksidan av Sergels väg 6A). Det kommer även att bli en handikappanpassad nedgång på andra sidan innergården som leder ner till källaren på Kilian Zollsgatan.
Entreprenören räknar med att vara klara på innergården i slutet av april och därefter kommer vi att börja återställa gården för att den ska kunna användas så snart som möjligt.
Hela dräneringsprojektet och de nya källarnedgångarna beräknas vara klart i slutet av juni.

Balkonger

Vi har valt ut en första balkong att renovera för att ha en referensbalkong som kan godkännas av stadsbyggnadskontoret. Arbetet med denna kommer att påbörjas i april-maj. Vi arbetar med att slå fast vilken renoveringsmetod som blir bäst att använda för hela projektet.

Fasader

Vi planerade tidigare att lägga om fogarna mellan tegelstenarna i fasaden. Efter närmare inspektion visade det sig att behovet inte var så stort som vi trodde, varför detta arbete skjuts på framtiden.